Prace podwodne

 

 

Wykonujemy prace podwodne w zakresie:

 

● Inspekcje i przeglądy oraz inwentaryzacje budowli hydrotechnicznych

● Prace poszukiwawczo-wydobywcze

● Oczyszczanie dna zbiorników i kanałów

● Betonowanie podwodne

● Cięcie i spawanie elementów budowli podwodnych

● Umacnianie brzegów rzek i zbiorników wodnych

● Naprawa uszkodzeń elementów budowli hydrotechnicznych

 

 

 

© 2023 - DIVE LAND, HEL