fb
Kursy techniczne

TSA - Trimix Scuba Association działająca we Włoszech od 1997 roku,   powstała jako federacja prowadząca kursy i szolenia dla nurków "technicznych" czyli dla osób które po przejściu ścieżki nurkowań rekreacyjnych mają ochotę nurkować dłużej i głębiej niż dotychczas. 
Od stycznia 2006 roku, TSA wprowadziła również programy nurkowań rekreacyjnych opierających się na doświadczeniach ze szkoleń dla nurków technicznych. Zarówno programy rekreacyjne jak i techniczne kładą duży nacisk na  bezpieczeństwo, wysoki poziom wyszkolenia teoretycznego 
i praktycznego. Nasze  centrum nurkowe DIVE LAND jest pierwszą w Polsce szkołą nurkową nauczającą
w  systemie TSA - Trimix Scuba Association.

 

Zachęcamy do  poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności poprzez uczestniczenie w dwóch programach kursów technicznych z palety szkoleń TSA.

 

 

 

NITROX DECO - jest to program dla nurków nurkujących w zakresie głębokości 35 /45 m, którzy chcą skracać dekompresję, za pomocą tłustych nitroxów powyżej 40% zawartości tlenu        
w mieszaninie deco.

 

TEC DECO Diver - skierowany jest do nurków posiadających uprawnienia NITROX DECO lub równoważnych zdobytych w innych federacjach niż TSA. Program ten poszerza wiedzę
i umiejętności z zakresu nurkowań
z mieszaninami DECO, co pozwala na wykorzystanie wielu butli z gazami dekompresyjnymi.
Program kursu zakłada nurkowanie do głębokości 55 m z użyciem powietrza jako gazu dennego.

 

 

 

TSA  TRIMIX SCUBA ASSOCIATION                                               

 grupowy

 indywidualny

 Nitrox 40%

650 zł

850 zł

 Nitrox Deco 45 m

1450 zł

2250 zł

 Tec Diver  55 m

1650 zł

2550 zł