fb
Kursy techniczne

 

 

 

NITROX DECO - jest to program dla nurków nurkujących w zakresie głębokości 35 /45 m, którzy chcą skracać dekompresję, za pomocą tłustych nitroxów powyżej 40% zawartości tlenu        
w mieszaninie deco.

 

TEC DECO Diver - skierowany jest do nurków posiadających uprawnienia NITROX DECO lub równoważnych zdobytych w innych federacjach niż TSA. Program ten poszerza wiedzę
i umiejętności z zakresu nurkowań
z mieszaninami DECO, co pozwala na wykorzystanie wielu butli z gazami dekompresyjnymi.
Program kursu zakłada nurkowanie do głębokości 55 m z użyciem powietrza jako gazu dennego.

 

 

 

TSA  TRIMIX SCUBA ASSOCIATION                                               

 grupowy

 indywidualny

 Nitrox 40%

650 zł

850 zł

 Nitrox Deco 45 m

1450 zł

2250 zł

 Tec Diver  55 m

1650 zł

2550 zł